Diverse forår 2019

Der ordnes dræn og sås vildtstriber samt blomster striber i alt ca. 2,2 km.