Naturpleje

En effektiv dyrket mark er som en ørken for vildtlevende dyr og fugle.
I erkendelse af det nævnte, har vi stor fokus på vildtets levesteder og en vildtvenlig udnyttelse af bedriftens jord tilliggende.

Derfor har vi i samarbejde med en vildt konsulent lavet en plan over beplantning af eksisterende og nye remisser, derud over er der lavet en Naturplan på ejendommen.

På brak arealerne har vi udnyttet de muligheder der ligger der rent lovgivningsmæssigt for at forbedre forholdene for vildtet. Her kan bl.a. nævnes:

  • Bare jordstriber, så fuglene kan støvbade
  • Insekt volde der giver masser af føde for fuglene (dog droppet for en stund, i stedet prøves med næringsfattige ler bunker)
  • Vildtstriber med vildt blandinger = foder og ly for vildtet, sås årlige over 2 km.
  • Blomster striber i alt 2,5 km.
  • Slåning af vildtstriber, så yngel har mulighed for at kunne tørre sig i foråret
  • Kvas og halmballer bliver liggende i hegn til insekt hoteller.

Herunder kan du se hvilke tiltag vi har gjort for at pleje vildtet. Klik for at se billederne skarpe.