Planteavl

Bedriften består i dag af 540 ha som drives med mange specialafgrøder ca. 40-50 % af arealet.

Vi dyrker spinat, engrapgræs, strandsvingel, rajgræs, raps, byg, rug, hvede, rucola, timian, pach-choi, skorzonerrod og iberis

Vores mål og strategi i planteavlen er maximalt udbytte med minimal indsats.

Derfor har vi ekstra stor fokus på biernes levesteder, samt optimale forhold for dem.

Samt at være blandt de 10% bedste i landet –

UDEN at det går ud over levevilkårene for vildtet!
Se mere under: naturpleje

Vores mål med maximalt udbytte med minimal indsats kan kun opnås ved:

  • Bekæmpelse af ukrudt inden det når ind i markerne
  • Reducere kørsel i markerne
  • Optimal udnyttelse af gyllen
  • Registrering af alle udbytter og ukrudt via GPS på mark niveau
  • Sundt sædskifte

Klik og se billederne skarpe.