Priser

Priser (pr. 1. september 2019)
– dækker boks, strøelse/træpiller, halm, wrap/hø, fodring, opbevaringsplads og fold

Hest pr. boks 1.425,- DKK/mdr.
Pony pr. boks 1.275,- DKK/mdr.
Reservation af boks efter aftale m. udlejer Anne-Marie Sørensen. 750 pr mdr. uden træpiller og strå

Staldleje betales forud senest første hverdag i måneden. Pengene skal overføres/sættes ind på konto nr.: 3344 0012218761

Stald Stensgårds lejere står for den daglige drift af stalden:

= fodring, udmugning, lukke heste ud/ind på fold, ren og vedligeholdelse af stald indvendigt (inkl. maling og mindre reparationer), ren og vedligeholdelse af udenomsarealer, vedligeholdelse af hegn omkring folde, bestilling af foder og spåner samt bjergning af halm, wrap og hø.

I praksis ordner du din egen boks, du har faste staldpligter, og vi aftaler hvem der kan lukke heste ud og ind.