Regler

1. Organisation
Ejer Anne-Marie og Hans Sørensen udlejer stald (inkl. boks, fold, halm og plads til opbevaring) til et fast månedligt beløb.
Den daglige drift varetages af Anne-Marie, herunder opkrævning af staldleje. Der afholdes staldmøde sidste søndag i hver måned kl 14.00 i stalden.
Fastsættelse og opkrævning af leje foregår efter følgende regler:

2. Betaling
Staldleje betales forud senest første hverdag i måneden.
Al indbetaling til ”Stald Stensgårds konto skal forgå elektronisk til Danske Bank: kontonummer: 3344 0012218761

3. Priser pr 1. april 2023
Hest pr. boks forhør  DKK/mdr.
Pony pr. boks  forhør  DKK/mdr.
Reservation af boks efter aftale med Anne-Marie mod betaling kr  pr mdr. uden træpiller og strå

Depositum: 1 mdr´s boksleje ved indflytning

4. Daglig drift af stalden
= fodring, udmugning, lukke heste ud/ind på fold, ren og vedligeholdelse af stald indvendigt (inkl. maling og mindre reparationer), ren og vedligeholdelse af udenoms arealer og vedligeholdelse af hegn omkring folde

5. Ansvar
Stald Stensgård påtager sig intet ansvar for:
– hestens sygdom, liv eller førlighed, herunder skrammer som hesten måtte pådrage sig under opstaldning, på fold, på ridebane, i ridehus og anden færden på eller udenfor Stald Stensgård
– at tegne forsikring, der dækker hest, sadel eller andet udstyr.

 

På Stald Stensgaard er der plads til 12 heste.
Vi har ikke mulighed for opstaldning af hingste og hopper med føl.

Dags plan:
Vinter:
ca. 6.30: fodring + spisehalm
ca. 17.00: fodring
ca. 21.30: hestene puttes
Heste ejerne sørger selv for at give wrap + udlukning på jordfolde + mugning

Sommer:
ca. 6.30: fodring + spisehalm
middagsmad = græs
ca. 18.00: fodring
ca. 21.30: hestene puttes
Heste ejerne sørger selv for udlukning på græsfolde + vanding + mugning

Foder:
Der fodres med Equsana fuldfoder via individuel kostplan udearbejdet af en agronom fra DLG. Kostplanen er vejledende
Samt grovfoder: spisehalm af byg samt wrap eller hø og græs.

Boks:
Ved ankomst til Stald Stensgaard bliver hesten tildelt en boks. Det kan blive nødvendigt at flytte hesten til en anden boks, hvis Stald Stensgård skønner det nødvendigt for at få ro i stalden. Hestene står på træpiller

Opbevaring:
Ejeren tildeles også en plads – til opbevaring af seletøj m.m.

Folde:
Det tilstræbes at hestene opdeles i mindre flokke, opdelt i første gang efter køn og dernæst alder. Jordfolde bruges, når græsfolde skal spares

Baner:
Rideklubben RIDO lejer og vedligeholder ridehus og udendørsbane. Derfor SKAL alle lejere i Stald Stensgård være medlem af RIDO.

Ormebekæmpelse
Der vil blive udtaget gødningsprøver på alle heste forår og efterår – er ikke inkluderet i opstaldningsprisen. De heste, der har brug for det, skal have ormekur (på ejers regning).
NB! For at minimere ormebestanden skal der tages gødningsprøve på nyankomne heste inden de lukkes ud på foldene. Hesteejer betaler selv denne gødningsprøve + evt. behandling. Dokumentation skal fremvises i stalden

Vaccination
Alle heste skal følge gældende vaccinationsregler.

Opsigelse
Staldpladsen kan opsiges fra begge sider med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
Ved fraflytning skal boksen afleveres rengjort og nykalket. Afleveres boksen ikke i samme stand som ved indflytning, kan depositumet ikke udbetales
Hesteejeren kan ikke disponere over staldpladsen til anden side eller til andet formål.